रंग चयनकर्ता

रंग चयनकर्ता

DIV उदाहरण

रंग (Hue): 224

परिपूर्णता (Saturation): 100%

लपट (Lightness): 50%

अल्फा (Alpha): 1