Gəlir dərəcəsi(Rate of Return) hesablanması

Gəlir dərəcəsi(Rate of Return) hesablanması

İlkin qiymət:
t+1 zamanında qiymət:
Kupon ödənişi: